24.10.2020-3.01.2021 r. - Zawieszenie zajęć szkolnych (klasy 1-8) 24.10.2020-3.01.2021 r. - Nauczanie zdalne (klasy 1-8) 23.12.2020-1.01.2021 r. - Zimowa przerwa świąteczna 4-17.01.2021 r. - Ferie zimowe

Zakres tematyczny

wychowania do życia w rodzinie

KLASA IV

1.

Wspólnota domu, serca i myśli – funkcje rodziny

2.

Witaj w domu- funkcja prokreacyjna i opiekuńcza

3.

Zasady i normy- funkcja wychowawcza i socjalizacyjna

4.

Miłość, która scala- funkcja psychiczno- uczuciowa i kontrolna

5.

Jesteśmy razem- funkcja rekreacyjno- towarzyska, kulturowa i ekonomiczna

6.

Człowiek istota płciowa

7.

Koleżeństwo i przyjaźń

8.

Dobre wychowanie

9.

Internet- świat prawdziwy czy nieprawdziwy?

10.

Przekazywanie życia

11.

O progu dojrzewania

12.

Rodzi się dziecko

13.

Intymność

14.

Obrona własnej intymności

KLASA V

1.

Gdzie dom, tam serce twoje

2.

Rodzina - moje okno na świat

3.

Emocje i uczucia

4.

Porozmawiajmy

5.

Święta coraz bliżej

6.

Zaplanuj wypoczynek

7.

Mądry wybór w świecie gier

8.

Uprzejmość i uczynność

9.

Poszukiwany: przyjaciel

10.

Moje ciało

11.

Dojrzewam

12.

Dbam o higienę

13.

Zdrowy styl życia

14.

Zrozumieć siebie i innych

KLASA VI

1.

Z rodziny się nie wyrasta

2.

Rodzinne wychowanie

3.

Rozwój ku dojrzałości i odpowiedzialności

4.

Sztuka rozmowy

5.

Gdy trudno się porozumieć

6.

O presji rówieśniczej

7.

Zarządzanie sobą

8.

Mój styl to zdrowie

9.

Dojrzewam do kobiecości/ do męskości

10.

Mam swoją godność

11.

Media- wybieram świadomie

12.

Stalking, hejting, cyberprzemoc

13.

Jak mogę ci pomóc?

14.

Czasami pod górę. Trudności w okresie dojrzewania

KLASA VII

1.

Rozwój człowieka

2.

Kryteria dojrzałości

3.

Rozwój fizyczny

4.

Zmiany psychiczne w okresie dojrzewania

5.

Pierwsze uczucia

6.

Przekazywanie życia

7.

Czas oczekiwania

8.

Pierwsze kroki w szczęśliwe dzieciństwo

9.

Komunikacja w rodzinie

10.

Savoir-vivre, czyli zasady dobrego wychowania

11.

Utrata wolności. Zagrożenia. Uzależnienia chemiczne

12.

Uzależnienia behawioralne

13.

Ludzkie drogowskazy

14.

Wartości w moim życiu

KLASA VIII

1.

Budowanie relacji międzyosobowych

2.

Na początek zakochanie

3.

O etapach i rodzajach miłości

4.

Rozwój psychoseksualny człowieka

5.

Seksualność człowieka

6.

Przedwczesna inicjacja seksualna

7.

Choroby przenoszone drogą płciową

8.

AIDS i inne choroby XX i XXI wieku

9.

Metody rozpoznawania płodności

10.

Antykoncepcja i środki wczesnoporonne

11.

Niepłodność i wielkie pragnienie dziecka

12.

Inicjacja seksualna - czy warto czekać?

13.

Dojrzałość do małżeństwa

14.

Wobec choroby cierpienia i śmierci