12.03 - 7.06.2020 r. - ZAWIESZENIE ZAJĘĆ SZKOLNYCH 25.05. - 7.06.2020 r. - zajęcia opiekuńczo-wychowawcze (świetlica) 25.05 - 7.06.2020 r. - konsultacje dla uczniów klasy 8 1 - 7.06.2020 r. - konsultacje dla uczniów klas 5-7 16 - 18.06.2020 r. - egzamin ósmoklasisty

ZDROWE SAŁATKI OWOCOWE

Coraz częściej przekonujemy się, że zdrowie jest środkiem do osiągnięcia lepszej jakości życia. Dlatego też w ramach działań prozdrowotnych, promocji zdrowia i szerzenia idei zdrowego stylu życia dzieci na świetlicy szkolnej uczyły się, przestrzegając oczywiście zasad higieny, wykonywać zdrową sałatkę owocową. Jednocześnie dowiedziały się w jakich proporcjach w stosunku do warzyw należy spożywać owoce i dlaczego. Uczniowie dowiedzieli się, że w stylu życia najważniejsze jest zarówno zdrowe odżywianie, jak
i aktywność fizyczna. Dlatego też na zakończenie zajęć: po spożyciu samodzielnie wykonanej sałatki owocowej i pracach porządkowych przyszedł czas na aktywność fizyczną podczas, której wszyscy świetnie się bawili. A czas spędzony na zajęciach świetlicowych tego dnia upłynął w atmosferze życzliwości i serdeczności, o czym świadczą uśmiechnięte buzie uczestników.

Dlatego też uważam, że wzrost świadomości zdrowotnej powinien stać się priorytetem wszelkich oddziaływań edukacyjnych.